ผู้เขียน admin

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิททักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และคณะผู้บริหารจังหวัดสกลนครไปดูพื้นที่ที่จะจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร