ผู้เขียน รณรงค์ เทียมทินกฤต

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 164

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส.วันที่ 20-21 ธ.ค. พ.ศ. 2545 ไปดูอุทยานหนองหาร  ไปดูบริเวณก่อสร้างอุทยานพระพิรุณทรงนาค ไปเปิดกิจกรรม “งานพบปะบุคลากร มก.ฉกส.” งานปีใหม่ บริเวณอ่างอุดรธานีเห…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 32

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วยคุณแม่สุวรรณา ศรีสมบัติ,ดรสุปราณี อิ่มพิทักษ์และคณะไปเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 291

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 291 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. สาขาสกลนคร) ติดตามความ…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 290

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 290 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมด้วยนายจรัล ปางบุญนนท์ ผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำหยด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เดินทางไปฟาร์มเป็ด …

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 289

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 289 ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ พิธีวางพานพุ่มดอกดาวเรือง เพื่อสักการะพระพิรุณทรงนาค เนื่องในวันคล้ายวันเปิด …

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 288

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 288 ในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการ กปร. นายอำนวย ปะติเส นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 287

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 287 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ประชุมที่ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครือ ร่วมกับ :  การบริหารจัดการพื้นที่, แผน…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 286

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 286 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบร…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 285

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 285 ในระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ติดตามการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว มก.ฉกส., พื้นที่โครงการ 2364 สัมมาทิฐิ…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 284

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  เดินทางมาที่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 284 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ติดตามการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว มก.ฉกส., พื้นที่โครงการ 2364 สัมมาทิฐิ…