เรียกดูข้อมูล: Uncategorized

Uncategorized
0

การเดินทางครั้งที่ 2

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

Uncategorized
0

การเดินทางครั้งที่ 5

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วยกองทัพอากาศ (พล.อ.ต.วีรวุธ  ลวะเปารยะ และคณะ) สำนักงบประมาณ (คุณจันทรา  พงษ์ศิริ และคณะ)  ทบวงมหาวิทยาลัย (ผอ.อุไร พานิชอัตรา และคณะ) จังหวัดสกลนคร (นายเกียรติพันธ์  น…